คณะนิติศาสตร์ มว.

อังคาร, 26 กรกฏาคม 2016 14:52

ขอเรียนเชิญ ผู้มีความสนใจ การจัดการความรู้ของคณะนิติศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2558 เรื่อง "แนวทางปฏิบัติในการขอรับทุนวิจัยภายในมหาวิทยาลัย"

เขียนโดย 
ให้คะแนนบทความนี้
(0 โหวต)
คณะนิติศาสตร์ได้มีการจัดการความรู้ของคณะนิติศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2558 

เรื่อง "แนวทางปฏิบัติในการขอรับทุนวิจัยภายในมหาวิทยาลัย"

ขอเรียนเชิญ คณาจารย์ บุคลากรในมหาวิทยาลัยวงษ์ชวลิตกุล และบุคคลทั่วไปที่มีความสนใจ

สามารถติดต่อข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่คณะนิติศาสตร์โดยตรง
อ่าน 1086 เวลา
Copyright © 2011 คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยวงษ์ชวลิตกุล.
84 หมู่ 4 ตำบลบ้านเกาะ อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา 30000
Powered by Voungchavalitkul University
Template base on Zetes. Customize by Computer center.

สำหรับผู้ดูแลระบบ